Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

Δύο μύγες το κάνανε πάνω στο τραπέζι.Τις σκότωσα.Εδώ ή όλοι θα κάνουμε σέξ ή κανείς.