Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

Αν βάλετε ένα φρέσκο λεμόνι σε ένα τελάρο με σάπια λεμόνια, θα σαπίσει κι αυτό, δε θα γίνουν τα υπόλοιπα φρέσκα. Και σας το λέω για να μην τρώτε άδικα την ώρα σας να διαφωνείτε με μπετά.