Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Πόσο τέλειο αυτό που κάποιος χαίρεται που πέτυχε κάτι μετά από κόπο και πάνε να του ισοπεδώσουν την ευτυχία. Παλαιομαλάκες.