Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Είναι κάποιες απαντήσεις που ενώ τις γυρεύεις παντού τελικά σου έρχονται από το πουθενά..