Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Για το πρώτο ψέμα φταίει ο ψεύτης, για κάθε επόμενο εκείνος που τον ανέχεται..