Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

Τον προσλαμβάνεις τον άλλον και πάνω στο δίμηνο αρχίζει τα πόσα θα παίρνω και πότε θα πληρωθώ. Εμ αυτός δεν θέλει να δουλέψει, μάλλον για συνδικαλισμό ήρθε.