Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

Τον προσλαμβάνεις τον άλλον και πάνω στο δίμηνο αρχίζει τα πόσα θα παίρνω και πότε θα πληρωθώ. Εμ αυτός δεν θέλει να δουλέψει, μάλλον για συνδικαλισμό ήρθε.