Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

Τρία χρόνια είμαι μαζί του. Θυμωμένη, αλλά και πάλι.