Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Αν ξέρεις διάβασμα, το βλέμμα διαβάζεται.