Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Γιατί μαθαίνετε στα παιδιά σας να μιλάνε στον ενικό σε μεγάλους ανθρώπους που δεν ξέρουν;