Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

Όταν είσαι ανεπιθύμητος το νιώθεις από την πρώτη στιγμή!!! Δεν χρειάζεται πρόλογος!!! Το καταλαβαίνεις από την εκφώνηση του θέματος!!!!