Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

Τίποτα που να μας κάνει ευτυχισμένους δεν είναι υπερβολικό!! Το αντίθετο θα έλεγα!!! Είναι αυτό που μας αξίζει!!! Μπορεί και λιγότερο από αυτό που μας αξίζει!!!