Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Εδώ και μισή ώρα η κόρη κάνει 'μια τελευταία βουτιά μανούλα μου'.