Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Φέτος εκτός από κοιλιά και πλάτη, νομίζω έκαψα και κάτι τελευταία εγκεφαλικά κύτταρα.