Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

Τόση ώρα μιλούσα με κάποιον που είναι μαλάκας, εμφανισιακά δεν τους καταλαβαίνεις