Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Διάβασα τις παρενέργειες της αντιβιωσης και νομίζω έχω 5-6, βέβαια ακόμα δεν την ξεκίνησα, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες.