Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Πώς ο κορονοϊός χάλασε τις ερωτικές μας σχέσεις λέει. Ενώ πριν τον κορονοϊό είμαστε σαν τους μαδημένους γάτους το Γενάρη.