Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Εγώ αν είχα ένα εκατομμύριο στο σπίτι θα έπαιρνα και το σπίτι μαζί στην δουλειά .