Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Εγώ θα ντρεπόμουν να ήμουν Υπουργός Παιδείας και να δείχνω παγούρια.