Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Με τη γυναίκα μου είμαστε 11 χρόνια μαζί και 7 χρόνια παντρεμένοι και μόλις εχθές συναντήθηκαν για πρώτη φορά οι δύο συμπεθέρες, θα σέβεστε