Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Θα ήθελα όλα αυτά "τα καλά" να βρουν πρώτα εμένα για μια φορά κι όχι πάλι κάποιους άλλους γαμώ το κερατάκι μου.