Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Είναι βαρύ να μην ταιριάζεις με την οικογένειά σου.