Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Οι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν ανθρώπους που αγαπούν αλλά ανθρώπους που χρησιμοποίησαν.!