Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Η γενιά μου βασικά δουλεύει για να πληρώνει λογαριασμούς και να πίνει καμιά μπύρα τα Σάββατα.