Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Είναι ένας στο ΑΤΜ με μάσκα. Του λέω αν κουράστηκες φύγε και θα κάνω εγώ τα ράμματα να τον κλείσω. Δεν γέλασε.