Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Μπαίνει στο Γραφείο ένας πελάτης χωρίς μάσκα