Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Όταν καταλάβεις το νόημα της ζωής, τότε έχεις ωριμάσει...