Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Παλιά φτερνιζόταν ο διπλανός σου και του έλεγες γείτσες. Τώρα φτερνίζεται και του λες ΩΝΑΣΟΥΓΑΜΗΣΩ ΜΑΛΑΚΑ ΧΛΕΜΠΟΝΙΑΡΗ!