Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Καμπύλη ζαχάρου μου είπε ο γιατρός να κάνω. Πάλι καλά που δεν μου ζήτησε καμιά καμπύλη νεύρων να τρέχω να πληρώνω σπασμένα μηχανήματα.