Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Αυτή τη στιγμή θέλω να μιλήσω σε κάποιον που δεν ακούει...