Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Όταν φεύγουν κάποιοι άνθρωποι, νομίζετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς αυτούς.. Λάθος! Μπορείτε να κάνετε χωρίς αυτούς, απλά δεν θα είναι οι ίδιοι...