Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Πιστεύω στην αγάπη μετά το πέμπτο ουίσκι...