Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Κάθε άνθρωπο που γνωρίζετε, δίνει και μια μάχη μέσα του... Να είστε καλοί με όλους... Πάντα!