Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Ήρωες μπορούν να γίνουν όλοι, το ξέρετε..; Όλοι αυτοί που σου δείχνουν το χαμόγελό τους, αντί τα δάκρυά τους...