Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Ετσι για να πάρετε μια ιδέα που βαδιζετε, πριν 3-4 εβδομάδες είχαμε 1500 κρούσματα την μέρα στο Βέλγιο και τώρα κοντεύουμε 20 χιλιάδες