Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Στην εκκλησία που όλοι τρώνε από το ίδιο κουταλάκι δεν κολλάει. Στα εστιατόρια που τρώει ο καθένας με το δικό του κολλάει.