Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Τι είσαι, πες μου τι είσαι; Είσαι το κρούσματακι μου;