Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Είκοσι καθήμενοι επιτρέπονται στο καφενείο με τα νέα μέτρα και για να μην τσακώνονται τα μπαρμπαδια ποιος θα κάτσει τους βάλαμε να παίζουν μουσικές καρέκλες..