Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Η κατάσταση με τον κορονοϊό ξεφεύγει. Απαιτείται άμεσα νέο χρηματοδοτικό πακέτο για τα ΜΜΕ.