Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020

Αγαπημένη ελληνική σειρά μου λέει, η βέρα στο δεξί λέω. Ας μη ρώταγε.