Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020

Τελικά η πραγματικότητα μας εκπαιδεύει να αντέχουμε και η μυθοπλασία να πονάμε.