Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Σημασία δεν έχει το ταξίδι αλλά τι θα έχει να φάμε όταν φτάσουμε.