Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

- Τι δουλειά κάνεις ακριβώς; - Κοίτα, ασχολούμαι με πολλά, αλλά κυρίως περιμένω να σχολάσω