Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

Εδώ ολόκληρος γαλαξίας διαστέλλεται και έχουν πρόβλημα με εμάς που πήραμε πέντε κιλά .