Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

Δίνω τον υπολογιστή της δουλειας για επιδιόρθωση Παρασκευή ώστε να λουφαρω λίγο την Δευτέρα και Σάββατο τον έχει ήδη έτοιμο, αυτούς τους τεχνικούς θέλουμε ;