Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Ντρέπονται για το σώμα που έχουν, αντί για το μυαλό που κουβαλάνε.