Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Λιγότερες επαφές τηλεφώνου, Περισσότερες ανθρώπινες.