Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Η λεκτική κακοποίηση είναι βία . Αναγνώρισε την.Σταμάτησε την.