Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

-για ποιο λόγο ζητάτε ελαφρυντικό; -έκλαψα στο Χάτσικο, αυτό με το σκύλο.