Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

Τριψήφιος λογαριασμός του νερού , θα πληρώσουμε και τον καταρράκτη της κυρά Τασίας του τρίτου .