Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Ο ήχος που βγάζει η πανσέτα στη σχάρα όταν ψήνεται μου φέρνει γαλήνη